نمایش 1–12 از 13 نتیجه

پسته کله قوچی

پسته کله قوچی خام

تومان 106,000تومان 290,000

پسته اکبری

پسته اکبری شور

تومان 98,000تومان 265,000

پسته اکبری

پسته اکبری خام

تومان 96,000تومان 260,000

پسته شاه‌پسند

پسته شاه‌پسند شور

تومان 91,000تومان 245,000

پسته عباسعلی

پسته عباسعلی خام

تومان 75,000تومان 195,000

پسته عباسعلی

پسته عباسعلی شور

تومان 76,000تومان 200,000

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی خام

تومان 83,000تومان 220,000

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی شور

تومان 85,000تومان 225,000

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی لیمویی

تومان 88,000تومان 235,000
تومان 101,000تومان 275,000

پسته عباسعلی

پسته عباسعلی لیمویی

تومان 80,000تومان 210,000

پسته کله قوچی

پسته کله قوچی شور

تومان 108,000تومان 295,000